۰-۰
تاريخ
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۰
۰.۷۵
۸
۱
۸
۱
۰
۵۸,۵%
۵۰۱
۷۴,۱
۶۱,۶%
۷,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۳
۱۰
۱
۱۳
۲
۰
۴۱,۵%
۳۳۱
۶۴,۷
۳۸,۴%
۶,۰
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۳۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۳۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نوروزی‌فرد
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلشنی
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلیل
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین