پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
منصور باقری -- --
دانیال جهانبخش -- --
شرزود تمیروف -- --
ساسان حسینی -- --
غلامرضا ثابت ايمانی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
ناصری
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
مظاهری
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
کرمانشاهی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
گلی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
اسفندیاری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
ناصری
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
مظاهری
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
کرمانشاهی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
گلی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
اسفندیاری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ س.فلاح
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ لطفی
۲۲-AM-,LM-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ حق‌دوست
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ باقری
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ لیموچی
۲۳-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ تمیروف
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ جهانبخش
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ طاهر
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ حسینی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ م. فلاح
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ بدرقه
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ شبانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ آزاده
۲۳-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ اوکلو
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ صالحی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ نوروزی‌فرد
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ رمضانی
۲۱-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ کاظمی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ بلبلی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ غلامی
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ عزیزی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ غندی پور
۱۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اکبری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رنجبر
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زارعی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ رئوفی منش
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۲ س.فلاح
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۳ لطفی
۲۲-AM-,LM-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۴ حق‌دوست
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۵ باقری
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۶ لیموچی
۲۳-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۷ تمیروف
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۸ جهانبخش
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۹ طاهر
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۰ حسینی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۱ م. فلاح
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۲ بدرقه
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۳ شبانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۴ آزاده
۲۳-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۵ اوکلو
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۶ صالحی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۷ نوروزی‌فرد
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۸ رمضانی
۲۱-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۹ کاظمی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۰ بلبلی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۱ غلامی
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۲ عزیزی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۳ غندی پور
۱۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ اکبری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ رنجبر
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ زارعی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۷ رئوفی منش
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ س.فلاح
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ لطفی
۲۲-AM-,LM-,CM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ حق‌دوست
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ باقری
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ لیموچی
۲۳-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ تمیروف
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ جهانبخش
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ طاهر
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ حسینی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ م. فلاح
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ بدرقه
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ شبانی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ آزاده
۲۳-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ اوکلو
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ صالحی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ نوروزی‌فرد
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ رمضانی
۲۱-AM-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ کاظمی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ بلبلی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ غلامی
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ عزیزی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ غندی پور
۱۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اکبری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رنجبر
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زارعی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ رئوفی منش
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مجتبی حسینی به آمار ۱۰۰ بازی مربیگری در تاریخ لیگ برتر رسید

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

توییت | ۳ گل آخری که پیکان در جریان بازی زده توسط محمدامین درویشی به ثمر رسیده است

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

توییت | مهدی تارتار برای اولین بار پس از لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی موفق به کسب امتیار مقابل استقلال شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر دیدار استقلال و پیکان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت گلی نداشت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | پیکان برای اولین بار در تاریخ جام حذفی به استقلال گل زد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۱