منصور باقری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۲۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته دوم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته سوم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته چهارم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته پنجم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۲
هفته ششم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته هشتم
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته نهم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته دهم
پیکان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته دوازدهم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته سیزدهم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته چهاردهم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
هفته پانزدهم
استقلال/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته شانزدهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته هفدهم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
هفته هجدهم
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته نوزدهم
صنعت نفت/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیستم
نساجی/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته بیست و دوم
نساجی/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته بیست و سوم
سپاهان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و چهارم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۵
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته بیست و ششم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته بیست و هشتم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته سی ام
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین