۱-۰
تاريخ
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۰۹
۴
۲
۷
۰
۰
۶۴,۷%
۷۰۵
۸۴,۵
۵۵,۲%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۶۱
۷
۲
۲۱
۱
۰
۳۵,۳%
۳۴۸
۶۹,۰
۴۴,۸%
۷,۳
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خالدآبادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۶۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۳۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین