دانیال جهانبخش

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته دوم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۷
هفته سوم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته چهارم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته پنجم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
هفته ششم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
هفته هفتم
استقلال خوزستان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته هشتم
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته نهم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته دهم
پیکان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته شانزدهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته هفدهم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته نوزدهم
سپاهان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته بیستم
پیکان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته بیست و دوم
پیکان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و سوم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته بیست و چهارم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته بیست و هشتم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و نهم
فولاد/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته سی ام
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین