۲-۰
تاريخ
۲۸ آذر ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۴:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۱
۸
۲
۱۳
۱
۰
۶۱,۶%
۶۴۹
۸۲,۷
۵۰,۹%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۷۷
۷
۵
۱۵
۳
۰
۳۸,۴%
۳۸۳
۷۲,۱
۴۹,۱%
۷,۳
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
مسعود شجاعی نساجی -- --
صابر حردانی نساجی -- --
امید خالدی صنعت نفت -- --
حکیم نصاری صنعت نفت -- --
میثم تهیدست صنعت نفت -- --
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۶۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م.شجاعی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۲۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مریدی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین