۱-۱
تاريخ
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
ثامن الامه
آمار کلی بازی
۱
۰.۵۵
۱۱
۲
۱۳
۲
۰
۴۲,۶%
۳۲۵
۶۴,۰
۴۵,۵%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۳
۷
۲
۹
۱
۰
۵۷,۴%
۴۶۹
۷۱,۰
۵۴,۵%
۶,۸
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۶۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۴۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضازاده
۲-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرملاچعب
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۶۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بزرگ
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین