۰-۰
تاريخ
۲۷ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۹
۵
۲
۹
۲
۰
۵۷,۲%
۵۲۵
۸۳,۴
۵۷,۶%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۱
۷
۲
۱۶
۳
۰
۴۲,۸%
۳۵۶
۷۵,۰
۴۲,۴%
۶,۷
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۱۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رنجبری
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیت‌سعید
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین