۱-۰
تاريخ
۲۸ مهر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۷
۲
۱۴
۳
۰
۴۳,۱%
۵۳,۱%
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۶
۱
۱۰
۳
۰
۵۶,۹%
۴۶,۹%
۷,۳
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف.جعفری
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یوسفی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدادادی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین