۰-۰
تاريخ
۰۷ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
رویدادهای کلیدی
۹۹'
پدرام قاضی‌پور
محمدرضا بردبار
مسعود کاظمین
۹۰'
آرمان اکوان
۸۸'
امین پورعلی
حسین صادقی
۸۰'
۷۶'
نبیل باهویی
محمد عمری
ابوذر صفرزاده
مهران احمدی
مسعود کاظمین
رضا جعفری
۶۶'
۶۴'
امید عالیشاه
سعید صادقی
محمدرضا سلیمانی
سهیل فداکار
۴۶'
مهدی ترابی
شهاب زاهدی
محمدمیلاد سورگی
سروش رفیعی
۴۵'
سهیل فداکار
۲۸'
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین