افشار صداقت

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته ششم
صنعت نفت/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته هفتم
ملوان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته هشتم
ملوان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته نهم
سپاهان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته دهم
ملوان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
هفته یازدهم
هوادار/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته دوازدهم
ملوان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته چهاردهم
ملوان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و هفتم
شمس آذر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین