محمدمیلاد سورگی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۴۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
تراکتور/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۳
هفته هفتم
پرسپولیس/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
ملوان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته نهم
پرسپولیس/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دهم
سپاهان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته یازدهم
پرسپولیس/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
پرسپولیس/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
هفته هفدهم
پرسپولیس/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
گل گهر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین