۰-۱
تاريخ
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۰.۶۴
۵
۲
۱۷
۴
۰
۴۵,۰%
۴۱۶
۷۶,۷
۴۸,۰%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۵۴
۱۰
۴
۱۲
۳
۰
۵۵,۰%
۵۱۹
۸۱,۳
۵۲,۰%
۷,۵
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۹۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۵۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شرفی
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلام طلب
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی فر
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین