۱-۰
تاريخ
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
۱.۳۲
۱۵
۵
۱۴
۴
۰
۵۶,۰%
۵۱۹
۷۸,۰
۵۰,۷%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۷
۱۰
۴
۱۴
۴
۰
۴۴,۰%
۳۸۳
۷۶,۰
۴۹,۳%
۷,۰
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پولی
۲۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقایی
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۹۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اکوان
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین