لوان پولی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۲۷
قد: -- ملیت: برزیل

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته بیست و دوم
نساجی/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و سوم
سپاهان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۹
هفته بیست و چهارم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۵۵
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۹۱
هفته بیست و ششم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین