۳-۲
تاريخ
۱۱ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
۱.۸۱
۷
۴
۱۴
۲
۰
۶۱,۷%
۵۳۸
۸۱,۴
۵۲,۲%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۲.۳۵
۱۰
۳
۱۲
۴
۰
۳۸,۳%
۳۰۵
۷۴,۱
۴۷,۸%
۷,۱
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ه.محمدی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صداقت
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۹۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین