۰-۰
تاريخ
۱۲ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۱.۴۶
۱۳
۴
۵
۳
۰
۴۹,۸%
۴۶۳
۸۴,۰
۵۸,۰%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۰۹
۵
۱
۱۲
۴
۰
۵۰,۲%
۴۷۱
۸۰,۳
۴۲,۰%
۶,۷
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی‌خواه
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیندار
۹۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اصلانی
۶۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جمشیدی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین