علی اکبر رنجبر

پست: هافبک شماره پیراهن: ۲۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته سوم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته ششم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته هفتم
استقلال خوزستان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته هشتم
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته نهم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته دهم
پیکان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته دوازدهم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته سیزدهم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته چهاردهم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
هفته پانزدهم
استقلال/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته شانزدهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته هفدهم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۷
هفته هجدهم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته نوزدهم
سپاهان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
هفته بیست و یکم
پرسپولیس/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
هفته بیست و چهارم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته بیست و پنجم
شمس آذر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته بیست و ششم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین