۰-۰
تاريخ
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۲.۲۰
۱۷
۳
۱۳
۱
۰
۶۱,۹%
۵۵۲
۸۲,۶
۴۹,۹%
۸,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۹۶
۹
۱
۱۰
۲
۰
۳۸,۱%
۳۱۷
۷۴,۱
۵۰,۱%
۶,۱
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
باقرپسند
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیپور
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پسندیده
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیندار
۹۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبداللهی
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین