مهدی باقری عباسعلی کش

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته چهارم
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پنجم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دهم
صنعت نفت/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته یازدهم
هوادار/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته دوازدهم
پرسپولیس/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
هوادار/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هجدهم
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته بیستم
تراکتور/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته بیست و دوم
فولاد/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته بیست و پنجم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
هوادار/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته سی ام
استقلال خوزستان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین