۲-۱
تاريخ
۰۱ شهریور ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۰.۷۸
۱۳
۵
۱۲
۴
۰
۵۲,۴%
۴۰۴
۷۸,۰
۵۴,۳%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۹۸
۵
۳
۱۸
۱
۰
۴۷,۶%
۳۶۷
۶۹,۸
۴۵,۷%
۷,۰
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیندار
۹۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداللهی
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۲۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حاجی عیدی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین