۱-۶
تاريخ
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۶
۵.۰۷
۱۸
۱۱
۱۸
۰
۰
۴۱,۵%
۳۴۲
۷۲,۲
۵۱,۷%
۷,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۵۶
۷
۱
۱۴
۳
۰
۵۸,۵%
۵۱۵
۸۳,۱
۴۸,۳%
۶,۱
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قایدی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بابایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طهماسبی
۶۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۶۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م.شجاعی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین