استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ابوالفضل جلالی -- --
رضا میرزایی -- --
مهدی مهدی‌پور -- --
سجاد شهباززاده -- --
امیرعلی صادقی -- --
پاس گل
خشونت
رافائل سیلوا -- --
کوین یامگا -- --
جعفر سلمانی -- --
سجاد شهباززاده -- --
امیرعلی صادقی -- --
حضور در زمین
ابوالفضل جلالی --
روزبه چشمی --
عارف غلامی --
کوین یامگا --
حسین حسینی --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حسینی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
رضایی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حسینی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
رضایی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ سیلوا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ صادقی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ غلامی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ یامگا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ سلمانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ رضاوند
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ مطهری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ چشمی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ مهدی‌پور
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ نیک‌نفس
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ بابایی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ جلالی
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ شهباززاده
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
۱ میرزایی
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۱ امید حامدی‌فر
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زواری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سعید‌ی‌فر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آمونوف
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قائدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رضایی
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مهری
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ محبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسینی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ س. حردانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مرادمند
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رمضانی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ سیلوا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۲ صادقی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۳ غلامی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۴ یامگا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۵ سلمانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۶ رضاوند
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۷ مطهری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۸ چشمی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۹ مهدی‌پور
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱۰ نیک‌نفس
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱۱ بابایی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱۲ جلالی
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱۳ شهباززاده
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
۱۴ میرزایی
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۱۵ امید حامدی‌فر
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۶ زواری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۷ سعید‌ی‌فر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۸ آمونوف
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ قائدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ رضایی
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ مهری
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ محبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ حسینی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ س. حردانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ مرادمند
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ رمضانی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ سیلوا
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ صادقی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ غلامی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ یامگا
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ سلمانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ رضاوند
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ مطهری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ چشمی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ مهدی‌پور
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ نیک‌نفس
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ بابایی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ جلالی
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ شهباززاده
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
۱ میرزایی
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۱ امید حامدی‌فر
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زواری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سعید‌ی‌فر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آمونوف
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قائدی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رضایی
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مهری
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ محبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسینی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ س. حردانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مرادمند
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رمضانی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مس، اولین تیمی است که این فصل در ورزشگاه آزادی به استقلال گل زد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

توییت | استقلال برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر تا هفته یازدهم نباخته است.

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

توییت | جعفر سلمانی تا هفته یازدهم لیگ 21: سه گل | پیش از حضور در استقلال در تاریخ لیگ برتر: سه گل

۱۴۰۰/۱۰/۰۳

توییت | مهدی مهدی پور به آمار ۲۰ پاس گل در تاریخ لیگ برتر رسید.

۱۴۰۰/۰۹/۱۹

توییت | پرسپولیس پس از ۶۷۲ روز در یک بازی خانگی در لیگ ۲ گل دریافت کرد. آخرین بار این تیم در دربی برگشت لیگ نوزدهم به عنوان میزبان ۲ گل خورده بود.

۱۴۰۰/۰۹/۱۹