۰-۰
تاريخ
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۰.۸۴
۷
۳
۱۲
۱
۰
۵۱,۱%
۴۹۱
۸۱,۵
۴۶,۸%
۵,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۸۹
۱۹
۴
۱۱
۱
۰
۴۸,۹%
۴۵۱
۷۸,۷
۵۳,۲%
۸,۰
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۲۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۳۲-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاپاتا
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۳۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین