۱-۰
تاريخ
۱۹ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۴:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۱.۰۱
۸
۴
۱۲
۳
۱
۵۴,۶%
۳۸۲
۶۷,۸
۴۶,۵%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۴۲
۱۰
۲
۲۴
۱
۰
۴۵,۴%
۳۱۱
۶۵,۳
۵۳,۵%
۶,۹
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خالدآبادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌خانی
۷۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م.شجاعی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کر
۸۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین