تراکتور

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمد عباس‌زاده -- --
رضا اسدی -- --
محمد آقاجانپور -- --
آرش قادری -- --
هادی محمدی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
اخباری
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
حقیقت
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
کاخساز
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
اخباری
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
حقیقت
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
کاخساز
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آلوز
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۱ عباس‌زاده
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ اسدی
۲۶-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ ه.محمدی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ گوستاوو
۳۱-ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ آقاجانپور
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آ. قادری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ ابراهیم‌زاده
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ دانایی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ کیانی
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ رزاق‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ رضایی
۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ هاشم‌نژاد
۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ حق‌وردی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ قنبری
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ حسینی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ آریاکیا
۳۲-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ هادی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ واسعی
۲۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ ایران‌خواه
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلامی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خراسانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ یزدان‌دوست
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ثاقبی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ برزگر
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجفی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فتحی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کر
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آلوز
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۲ عباس‌زاده
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۳ اسدی
۲۶-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۴ ه.محمدی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۵ گوستاوو
۳۱-ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۶ آقاجانپور
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۷ آ. قادری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۸ ابراهیم‌زاده
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۹ دانایی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۰ کیانی
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۱ رزاق‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۲ رضایی
۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۳ هاشم‌نژاد
۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۴ حق‌وردی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۵ قنبری
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۶ حسینی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱۷ آریاکیا
۳۲-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱۸ هادی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱۹ واسعی
۲۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۲۰ ایران‌خواه
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ سلامی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ خراسانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ یزدان‌دوست
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ ثاقبی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ برزگر
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ نجفی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ فتحی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ عباسی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ کر
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آلوز
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۱ عباس‌زاده
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ اسدی
۲۶-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ ه.محمدی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ گوستاوو
۳۱-ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ آقاجانپور
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آ. قادری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ ابراهیم‌زاده
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ دانایی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ کیانی
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ رزاق‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ رضایی
۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ هاشم‌نژاد
۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ حق‌وردی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ قنبری
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ حسینی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ آریاکیا
۳۲-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ هادی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ واسعی
۲۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ ایران‌خواه
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلامی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خراسانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ یزدان‌دوست
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ثاقبی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ برزگر
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجفی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فتحی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کر
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محمدرضا اخباری با مهار 3 پنالتی در لیگ، پنالتی‌گیرترین دروازه‌بان تراکتور (مشترک با ثابتی) شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | تراکتور برای هفتمین بازی پیاپی در کسب پیروزی ناکام ماند

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

توییت | تراکتور با هدایت فیروز کریمی برای اولین بار در لیگ (مقابل استقلال) موفق به گلزنی در یک بازی نشد.

۱۴۰۰/۰۸/۱۰

توییت | تراکتور برای نخستین بار از لیگ پانزدهم موفق به گلزنی به پرسپولیس در استادیوم آزادی شد

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

توییت | تراکتور در تاریخ لیگ برتر از هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نخورده است (36 گل)

۱۴۰۰/۰۴/۱۶