تراکتور

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
رضا اسدی -- --
محمد عباس‌زاده -- --
محمدمهدی قنبری -- --
هادی محمدی -- --
محمد آقاجانپور -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
اخباری
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
حقیقت
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
کاخساز
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
مرادیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
اخباری
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
حقیقت
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
کاخساز
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
مرادیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آلوز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۱ اسدی
۲۷-AM-,DM-,CM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
۱ قنبری
۲۴-AM-,ST-,RW-,RB-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ عباس‌زاده
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ گوستاوو
۳۱-ST-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ ثاقبی
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ ه.محمدی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ پاکدل
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ آقاجانپور
۲۶-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ رضایی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ عباسی
۲۶-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ کر
۱۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ کیانی
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ رزاق‌پور
۲۵-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آ. قادری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ هاشم‌نژاد
۲۲-AM-,ST-,LM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ ابراهیم‌زاده
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ دانایی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ هادی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ حسینی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ رومرو
۳۲-LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ سلامی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ آریاکیا
۳۲-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ نجفی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریم‌آذر
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آلوز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۲ اسدی
۲۷-AM-,DM-,CM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
۳ قنبری
۲۴-AM-,ST-,RW-,RB-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۴ عباس‌زاده
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۵ گوستاوو
۳۱-ST-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۶ ثاقبی
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۷ ه.محمدی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۸ پاکدل
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۹ آقاجانپور
۲۶-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۰ رضایی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۱ عباسی
۲۶-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۲ کر
۱۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۳ کیانی
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ رزاق‌پور
۲۵-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۵ آ. قادری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۶ هاشم‌نژاد
۲۲-AM-,ST-,LM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۷ ابراهیم‌زاده
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۸ دانایی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۹ هادی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۲۰ حسینی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۱ رومرو
۳۲-LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۲۲ سلامی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۳ آریاکیا
۳۲-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۴ نجفی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ کریم‌آذر
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آلوز
۲۹-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۱ اسدی
۲۷-AM-,DM-,CM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
۱ قنبری
۲۴-AM-,ST-,RW-,RB-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ عباس‌زاده
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ گوستاوو
۳۱-ST-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ ثاقبی
۲۹-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ ه.محمدی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ پاکدل
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ آقاجانپور
۲۶-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ رضایی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ عباسی
۲۶-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ کر
۱۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ کیانی
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ رزاق‌پور
۲۵-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آ. قادری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ هاشم‌نژاد
۲۲-AM-,ST-,LM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ ابراهیم‌زاده
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ دانایی
۲۶-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ هادی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ حسینی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ رومرو
۳۲-LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ سلامی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ آریاکیا
۳۲-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ نجفی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریم‌آذر
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | استقلال پس از ۴ پیروزی پیاپی مقابل تراکتور مغلوب شد

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

توییت | مهدی کیانی به آمار ۲۵۰ بازی برای تراکتور در لیگ برتر دست یافت

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

توییت | محمدرضا اخباری با مهار 3 پنالتی در لیگ، پنالتی‌گیرترین دروازه‌بان تراکتور (مشترک با ثابتی) شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | تراکتور برای هفتمین بازی پیاپی در کسب پیروزی ناکام ماند

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

توییت | تراکتور با هدایت فیروز کریمی برای اولین بار در لیگ (مقابل استقلال) موفق به گلزنی در یک بازی نشد.

۱۴۰۰/۰۸/۱۰