۱-۰
تاريخ
۱۳ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۰.۱۲
۳
۱
۱۴
۴
۰
۴۸,۳%
۳۷۸
۷۴,۹
۵۴,۷%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۹۲
۳
۱
۱۳
۲
۱
۵۱,۷%
۴۰۸
۷۹,۲
۴۵,۳%
۶,۹
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۱۸-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پیریز
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلیل
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فریدون
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خالدآبادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌خانی
۷۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م.شجاعی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین