علی فریدون

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۲۳
قد: -- ملیت: قطر

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته هجدهم
صنعت نفت/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته نوزدهم
صنعت نفت/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته بیستم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست و یکم
صنعت نفت/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته بیست و دوم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته بیست و چهارم
سپاهان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین