۲-۱
تاريخ
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
۰.۵۹
۷
۱
۱۱
۰
۰
۴۸,۶%
۴۱۷
۸۰,۸
۵۲,۵%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۰۴
۱۴
۶
۹
۱
۰
۵۱,۴%
۴۴۱
۸۲,۵
۴۷,۵%
۶,۷
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوبویف
۶۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریمی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین