نفت مسجدسلیمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
رضا دهقانی -- --
پیمان رنجبری -- --
سامان نریمان‌جهان -- --
حسین شنانی -- --
عقیل کعبی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
کرمانشاهی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
محسن‌زاده
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
جلالی‌راد
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
بختیاری نسب
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
داودی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
کرمانشاهی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
محسن‌زاده
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
جلالی‌راد
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
بختیاری نسب
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
داودی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-RW-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ رنجبری
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ دهقانی
۲۵-LW-,AM-,RW-,LB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ شنانی
۲۹-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ کریمی
۲۷-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ گودرزی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بابایی
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ احمدی
۲۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ ذبیحی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ برزگر
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ باقری
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ عبدالهی
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کعبی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ میری
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ کیانی‌فر
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ مغانلو
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ احمدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ نقی‌زاده
۳۷-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ مجدمی
۲۶-CM-,DM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ پارسا
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ دغاغله
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ مقتدایی
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ صالحی
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ سلیمانی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ کیانی
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۱ عبداله‌زاده
۳۰-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ هاشمی فرد
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
۱ منظمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ یزدان‌دوست
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ فیض
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-RW-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۲ رنجبری
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۳ دهقانی
۲۵-LW-,AM-,RW-,LB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۴ شنانی
۲۹-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۵ کریمی
۲۷-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۶ گودرزی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۷ بابایی
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۸ احمدی
۲۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۹ ذبیحی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۰ برزگر
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۱ باقری
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۲ عبدالهی
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۳ کعبی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۴ میری
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱۵ کیانی‌فر
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۶ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۷ مغانلو
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۸ احمدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۹ نقی‌زاده
۳۷-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۰ مجدمی
۲۶-CM-,DM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۱ پارسا
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۲ دغاغله
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۳ مقتدایی
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۴ صالحی
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۲۵ سلیمانی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۲۶ کیانی
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۲۷ عبداله‌زاده
۳۰-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۲۸ هاشمی فرد
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
۲۹ منظمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ خدایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ یزدان‌دوست
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۲ فیض
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-RW-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ رنجبری
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ دهقانی
۲۵-LW-,AM-,RW-,LB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ شنانی
۲۹-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ کریمی
۲۷-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ گودرزی
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بابایی
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ احمدی
۲۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ ذبیحی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ برزگر
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ باقری
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ عبدالهی
۲۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کعبی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ میری
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ کیانی‌فر
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ مغانلو
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ احمدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ نقی‌زاده
۳۷-AM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ مجدمی
۲۶-CM-,DM-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ پارسا
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ دغاغله
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ مقتدایی
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ صالحی
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ سلیمانی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ کیانی
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۱ عبداله‌زاده
۳۰-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ هاشمی فرد
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
۱ منظمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ یزدان‌دوست
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ فیض
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نفت مسجدسلیمان برای هفتمین بازی متوالی باخت (رکورد فصل)

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | عماد میرجوان با ۹ گل بهترین گلزن نفت‌مسجدسلیمان در ادوار لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۱۰/۰۳

توییت | نفت مسجدسلیمان در این فصل هنوز با محمود فکری گل نخورده است (3 بازی)

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

توییت | طلسمی که باقی ماند: نفت مسجدسلیمان تا به حال در اصفهان به سپاهان گل نزده است

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | نفت مسجدسلیمان (تا پایان نیم‌فصل) با زدن ۵ گل از روی کرنر رکوددار لیگ بیستم است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵