نفت مسجدسلیمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
رضا دهقانی -- --
پیمان رنجبری -- --
سامان نریمان‌جهان -- --
حسین شنانی -- --
امیرحسین کریمی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
محسن‌زاده
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
جلالی‌راد
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
محسن‌زاده
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
جلالی‌راد
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ رنجبری
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ دهقانی
۲۴-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ شنانی
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ کریمی
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ بابایی
۲۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ باقری
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ مجدمی
۲۶-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ کعبی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ کیانی‌فر
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ مقتدایی
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ میری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ نقی‌زاده
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ دغاغله
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ صالحی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ برزگر
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۳
۱ پارسا
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عبدالهی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ منظمی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نوری
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدایی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۲ رنجبری
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۳ دهقانی
۲۴-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۴ شنانی
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۵ کریمی
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۶ بابایی
۲۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۷ باقری
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۸ مجدمی
۲۶-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۹ کعبی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۰ کیانی‌فر
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۱ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱۲ مقتدایی
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱۳ میری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱۴ نقی‌زاده
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱۵ دغاغله
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱۶ صالحی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱۷ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱۸ برزگر
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۳
۱۹ پارسا
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ عبدالهی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ منظمی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ نوری
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ خدایی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۱-RW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ رنجبری
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ دهقانی
۲۴-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ شنانی
۲۸-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ کریمی
۲۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ بابایی
۲۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ باقری
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ مجدمی
۲۶-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ کعبی
۳۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ کیانی‌فر
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ خرم‌الحسینی
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ مقتدایی
۲۶-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ میری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ نقی‌زاده
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ دغاغله
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ صالحی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ عبداله‌زاده
۲۹-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ برزگر
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۳
۱ پارسا
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عبدالهی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ منظمی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نوری
۳۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدایی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نفت مسجدسلیمان برای هفتمین بازی متوالی باخت (رکورد فصل)

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | عماد میرجوان با ۹ گل بهترین گلزن نفت‌مسجدسلیمان در ادوار لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۱۰/۰۳

توییت | نفت مسجدسلیمان در این فصل هنوز با محمود فکری گل نخورده است (3 بازی)

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

توییت | طلسمی که باقی ماند: نفت مسجدسلیمان تا به حال در اصفهان به سپاهان گل نزده است

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | نفت مسجدسلیمان (تا پایان نیم‌فصل) با زدن ۵ گل از روی کرنر رکوددار لیگ بیستم است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵