پیمان میری

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۹۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
استقلال /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۶
هفته دوم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته سوم
سپاهان /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته چهارم
هوادار/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته پنجم
فولاد /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
هفته ششم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته هفتم
مس رفسنجان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
هوادار/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته نهم
پرسپولیس /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته دهم
ذوب آهن /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته یازدهم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته دوازدهم
فجر سپاسی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته چهاردهم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته شانزدهم
هوادار/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته نوزدهم
فولاد /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته بیستم
نفت مسجدسلیمان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته بیست و دوم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته بیست و پنجم
نفت مسجدسلیمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته بیست و هفتم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته بیست و نهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته سی ام
استقلال /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین