۲-۳
تاريخ
۱۲ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۳
۰.۹۴
۱۲
۶
۱۲
۲
۰
۵۶,۷%
۴۲۹
۸۰,۹
۵۳,۹%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۶۷
۱۳
۲
۱۲
۲
۱
۴۳,۳%
۳۰۹
۷۸,۰
۴۶,۱%
۶,۵
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قریشی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین