۰-۰
تاريخ
۲۶ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۰
۰.۵۳
۱۰
۱
۲۰
۲
۰
۵۹,۴%
۵۲۹
۸۵,۶
۴۴,۱%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۶۲
۱۱
۲
۱۲
۲
۰
۴۰,۶%
۳۰۳
۷۵,۶
۵۵,۹%
۶,۹
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۴۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زکی‌پور
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین