سپاهان

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مظاهری
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
نت
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
میرزازاد
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
صدقی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مظاهری
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
نت
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
میرزازاد
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
صدقی
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ اسماعیلی‌فر
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
۱ نورافکن
۲۵-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۱ جهانی
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ گولسیانی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ احمدزاده
۲۹-AM-,RW-,LW-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ رفیعی
۳۲-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ مغانلو
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ شهباززاده
۳۲-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ نژادمهدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ حسینی
۳۲-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ سلمانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ پورقاز
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ ریگی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ کریمی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ خلعتبری
۳۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ علی‌محمدی
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ میرزایی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ شوشتری
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ رجبی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ مهدی‌زاده
۲۸-AM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ محکم کار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ کیخسروی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ یوسفی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ رنجبر
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ اسماعیلی‌فر
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
۲ نورافکن
۲۵-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۳ جهانی
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۴ گولسیانی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۵ احمدزاده
۲۹-AM-,RW-,LW-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۶ رفیعی
۳۲-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۷ مغانلو
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۸ شهباززاده
۳۲-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۹ نژادمهدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱۰ حسینی
۳۲-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱۱ سلمانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱۲ پورقاز
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱۳ ریگی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۴ کریمی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱۵ خلعتبری
۳۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۶ علی‌محمدی
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۷ میرزایی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۸ شوشتری
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۹ رجبی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۰ مهدی‌زاده
۲۸-AM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۱ محکم کار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۲۲ کیخسروی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ یوسفی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۴ رنجبر
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ اسماعیلی‌فر
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
۱ نورافکن
۲۵-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۱ جهانی
۳۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ گولسیانی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ احمدزاده
۲۹-AM-,RW-,LW-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ رفیعی
۳۲-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ مغانلو
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ شهباززاده
۳۲-LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ نژادمهدی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ حسینی
۳۲-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ سلمانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ پورقاز
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ ریگی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ کریمی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ خلعتبری
۳۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ علی‌محمدی
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ میرزایی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ شوشتری
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ رجبی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ مهدی‌زاده
۲۸-AM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ محکم کار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ کیخسروی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ یوسفی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ رنجبر
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محرم نویدکیا در سپاهان 100 امتیازی شد: چهارمین مربی امتیازآور سپاهان در لیگ برتر.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

توییت | سپاهان به اندازه 11 بازی قبلی در لیگ، از گل‌گهر گل خورد (4)

۱۴۰۰/۰۹/۱۶

توییت | سپاهان (مقابل گل‌گهر) پس از 39 بازی، نیمه اول بازنده به رختکن رفت

۱۴۰۰/۰۹/۱۶

توییت | فرشاد احمدزاده بعد از هفت فصل، در لیگ برتر پنالتی با خطای پنالتی متوقف شد

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

توییت | یامگا بیست‌وپنجمین بازیکن خارجی استقلال که در لیگ برتر گل زد. ۲۲ بازیکن خارجی برای پرسپولیس و سپاهان در لیگ برتر گل زده‌اند

۱۴۰۰/۰۸/۰۶