۰-۲
تاريخ
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۲
۰.۴۰
۸
۲
۲۰
۳
۰
۳۷,۰%
۲۹۱
۶۹,۱
۵۰,۰%
۷,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۸۴
۱۴
۵
۶
۱
۰
۶۳,۰%
۶۰۹
۸۴,۶
۵۰,۰%
۶,۶
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هانونوف
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.رضائیان
۲۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تمیروف
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین