۱-۱
تاريخ
۲۲ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۱
۰.۳۲
۹
۲
۱۶
۳
۰
۴۸,۷%
۳۵۹
۸۰,۸
۴۵,۱%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۲۸
۷
۴
۱۰
۱
۰
۵۱,۳%
۳۸۷
۷۸,۰
۵۴,۹%
۶,۸
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آوخ
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صالحی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین