مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
فراز امام‌علی -- --
محمد آقاجانپور -- --
رحیم زهیوی -- --
قائم اسلامی‌خواه -- --
عقیل کعبی -- --
پاس گل

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
سالاری
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
صوفیانی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
سالاری
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
صوفیانی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ آقاجانپور
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ اسلامی‌خواه
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ امام‌علی
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ نقی‌زاده
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ آشوری
۲۸-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ طرهانی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ قاضی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ زاهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ آوخ
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ربیع‌زاده
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ارجمندیان
۲۴-LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نقی‌زاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۳۴-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۲ آقاجانپور
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۳ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۴ اسلامی‌خواه
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۵ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۶ امام‌علی
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۷ نقی‌زاده
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۸ آشوری
۲۸-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۹ طرهانی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۰ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۱ قاضی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۲ زاهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱۳ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱۴ آوخ
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱۵ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱۶ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱۷ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۸ ربیع‌زاده
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ ارجمندیان
۲۴-LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ نقی‌زاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ نامور
۳۴-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ آقاجانپور
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ اسلامی‌خواه
۲۵-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ امام‌علی
۲۵-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ نقی‌زاده
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ آشوری
۲۸-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ طرهانی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ قاضی
۳۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ زاهدی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ آوخ
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ربیع‌زاده
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ارجمندیان
۲۴-LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نقی‌زاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۳۴-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--