مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
فراز امام‌علی -- --
محمد قاضی -- --
قائم اسلامی‌خواه -- --
محمدرضا سلیمانی -- --
سجاد آشوری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صوفیانی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
سالاری
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صوفیانی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
سالاری
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ سلیمانی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ جعفری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ طرهانی
۳۲-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ زاهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ ارجمندیان
۲۵-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آشوری
۲۸-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ قاضی
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نقی‌زاده
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ امینی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ انصاری
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۲ سلیمانی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۳ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۴ جعفری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۵ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۶ نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۷ طرهانی
۳۲-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۸ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۹ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱۰ زاهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۱ ارجمندیان
۲۵-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۲ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۳ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۴ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۵ آشوری
۲۸-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۶ قاضی
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۷ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۸ نقی‌زاده
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۹ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۰ امینی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۲۱ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۲ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۳ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۴ انصاری
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رضایی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ سلیمانی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ جعفری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ آذرباد
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ نقی‌زاده
۳۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ طرهانی
۳۲-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ اسلامی‌خواه
۲۶-AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ امام‌علی
۲۶-AM-,LW-,ST-,LM-,RM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ زاهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ ارجمندیان
۲۵-LM-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ آقاجانپور
۲۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ کعبی
۳۰-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آشوری
۲۸-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ قاضی
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آوخ
۳۱-ST-,RM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نقی‌زاده
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ کریم‌ زاده
۱-LW-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ امینی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ ربیع‌زاده
۲۲-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ زهیوی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ انصاری
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ لطفی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--