۱-۲
تاريخ
۰۵ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۲
۱۳
۶
۹
۴
۱
۴۰,۳%
۴۵,۱%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۲۵
۶
۱۲
۱
۰
۵۹,۷%
۵۴,۹%
۶,۹
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورهاشم
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌خواه
۷۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قنبری
۲۴-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۸۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رزاق‌پور
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین