۲-۰
تاريخ
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
۸
۱
۸
۱
۰
۵۰,۵%
۵۱,۶%
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۵
۲
۱۳
۱
۰
۴۹,۵%
۴۸,۴%
۷,۵
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیب‌زاده
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منشا
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دشتی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین