گل گهر

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
گادوین منشا -- --
یونس شاکری -- --
سعید صادقی -- --
احمدرضا زنده‌روح -- --
علی‌اصغر عاشوری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حقیقی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
بشاگردی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حقیقی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
بشاگردی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-,AM-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۱ علیزاده
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ زکی‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ منشا
۳۱-ST-,SS-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ شاکری
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ عاشوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ وکیا
۲۷-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ س. صادقی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ برزای
۲۸-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ سهرابیان
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ تبریزی
۳۰-SS-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ ف. باقری
۲۹-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ محمود‌آبادی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ ابراهیمی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پورعلی
۳۳-CB-,DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آقاجانپور
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ آرتا
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ قربانخانی
۲۵-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ شکاری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ گلزاری
۳۱-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ م. کریمی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ افراز
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ دشتی
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ پورهاشم
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زارعی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شربتی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-,AM-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۲ علیزاده
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۳ زکی‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۴ منشا
۳۱-ST-,SS-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۵ شاکری
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۶ عاشوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۷ وکیا
۲۷-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۸ س. صادقی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۹ برزای
۲۸-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۰ سهرابیان
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۱ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۲ تبریزی
۳۰-SS-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۳ ف. باقری
۲۹-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ محمود‌آبادی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۵ ابراهیمی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۶ پورعلی
۳۳-CB-,DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۷ آقاجانپور
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۸ آرتا
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۹ قربانخانی
۲۵-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۲۰ شکاری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۲۱ گلزاری
۳۱-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۲ م. کریمی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۳ افراز
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۴ دشتی
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۲۵ پورهاشم
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ زارعی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ شربتی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-,AM-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۱ علیزاده
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ زکی‌پور
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ منشا
۳۱-ST-,SS-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ شاکری
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ عاشوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ وکیا
۲۷-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ س. صادقی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ برزای
۲۸-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ سهرابیان
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ تبریزی
۳۰-SS-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ ف. باقری
۲۹-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ محمود‌آبادی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ ابراهیمی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پورعلی
۳۳-CB-,DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آقاجانپور
۲۴-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ آرتا
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ قربانخانی
۲۵-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ شکاری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ گلزاری
۳۱-RB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ م. کریمی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ افراز
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ دشتی
۲۷-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ پورهاشم
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زارعی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شربتی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | پیکان پس از ۱۲ فصل موفق به شکست تیم تحت هدایت قلعه‌نویی شد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | تارتار در ۸ مصاف اخیر مقابل قلعه نویی تنها متحمل یک شکست شده است.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | امیر قلعه‌نویی 13 مرتبه مجید جلالی را شکست داده که رکورد بیشترین برد یک مربی مقابل یک مربی در تاریخ لیگ برتر است

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | گل گهر یک نیم فصل بدون برد طولانی ترین زمانیکه تیمی برای کسب نخستین پیروزی در لیگ برتر به انتظار نشسته است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶