۰-۱
تاريخ
۰۱ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۱
۱۱
۳
۱۱
۵
۰
۵۲,۳%
۵۶,۶%
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۶
۲
۱۵
۳
۰
۴۷,۷%
۴۳,۴%
۶,۶
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الجبوری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۱۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۲۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یحیی‌زاده
۷۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین