نساجی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حامد شیری -- --
ایوب کلانتری -- --
میلاد کمندانی -- --
کریم اسلامی -- --
مجتبی بیژن -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
خطیر
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
میرزازاد
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
طهماسبی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۲
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
خطیر
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
میرزازاد
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
طهماسبی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۲

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رحمتی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ شیری
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ نجفی
۳۳-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ اسلامی
۳۴-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ داوران
۲۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ زامهران
۲۸-LW-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کمندانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نظری
۳۱-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مجیدی
۳۲-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ داودی
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ باباگلی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ جان‌ملکی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رحمتی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۲ شیری
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۳ نجفی
۳۳-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۴ اسلامی
۳۴-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۵ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۶ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۷ داوران
۲۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۸ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۹ زامهران
۲۸-LW-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۰ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۱ کمندانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۲ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۳ نظری
۳۱-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۴ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۵ مجیدی
۳۲-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۶ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۷ داودی
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۸ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۹ باباگلی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۰ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۱ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۲ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۳ جان‌ملکی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۲۴ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رحمتی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ شیری
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ نجفی
۳۳-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ اسلامی
۳۴-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ داوران
۲۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ زامهران
۲۸-LW-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کمندانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نظری
۳۱-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ مجیدی
۳۲-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ داودی
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ باباگلی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ جان‌ملکی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مجید جلالی برای اولین بار در دوران مربیگری، در 4 بازی ابتدایی‌اش هیچ امتیازی کسب نکرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | اولین برد خارج از خانه این فصل نفت آبادان ثبت شد تا همچنان آمار صفر برد نساجی مقابل نفت در لیگ برتر باقی بماند.

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

توییت | محمد مهدی نظری با کسب ۵ پنالتی، پنالتی‌گیرترین بازیکن نساجی در تاریخ لیگ برتر است.

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

توییت | هر ۱۳ پنالتی قبلی حامد شیری که در چارچوب بود، گل شده بود. امروز فرزین گروسیان پنالتی شیری را مهار کرد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

توییت | پرسپولیس تاکنون در قائم‌شهر (میزبانی نساجی) کلین‌شیت نکرده است‌

۱۳۹۹/۱۰/۰۵