نساجی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حامد شیری -- --
ایوب کلانتری -- --
حسین زامهران -- --
محمود قائدرحمتی -- --
میلاد کمندانی -- --
خشونت
حامد شیری -- --
سعید بیگی -- --
ایوب کلانتری -- --
حسن نجفی -- --
علی داوران -- --
حضور در زمین
سعید بیگی --
حامد شیری --
مجتبی بیژن --
کریم اسلامی --
حسین زامهران --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
جلالی‌راد
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
خطیر
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
میرزازاد
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
طهماسبی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۲
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
جلالی‌راد
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
خطیر
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
میرزازاد
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
طهماسبی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۲

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۱ رحمتی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ زامهران
۲۹-LW-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ نجفی
۳۴-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ اسلامی
۳۵-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ داوران
۲۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ کمندانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نظری
۳۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ مجیدی
۳۲-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ زارعی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ دهقانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ قهاری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ داودی
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ باباگلی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ جان‌ملکی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ ثاقبی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ طاهرخانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقاخان
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۲ رحمتی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۳ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۴ زامهران
۲۹-LW-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۵ نجفی
۳۴-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۶ اسلامی
۳۵-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۷ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۸ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۹ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۰ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۱ داوران
۲۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۲ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۳ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۵ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۶ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۷ کمندانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۸ نظری
۳۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۹ مجیدی
۳۲-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۲۰ زارعی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۲۱ دهقانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۲ قهاری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۳ داودی
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۴ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۵ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۶ باباگلی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۷ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۸ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۹ جان‌ملکی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۳۰ ثاقبی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ طاهرخانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ آقاخان
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۱ رحمتی
۲۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ زامهران
۲۹-LW-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ نجفی
۳۴-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ اسلامی
۳۵-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ داوران
۲۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ کمندانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نظری
۳۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ مجیدی
۳۲-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ زارعی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ دهقانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ قهاری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ داودی
۳۱-ST-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ باباگلی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ جان‌ملکی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ ثاقبی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ طاهرخانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقاخان
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نساجی بعد از ۱۳ مسابقه (۱۰۶ روز) موفق به کسب پیروزی در لیگ برتر شد. این اولین مسابقه‌ای بود که در تاریخ لیگ برتر نساجی، سایپا را شکست داد.حالا سایپا ۳۹۰ دقیقه است که گلی نزده است.

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | مجید جلالی برای اولین بار در دوران مربیگری، در 4 بازی ابتدایی‌اش هیچ امتیازی کسب نکرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | اولین برد خارج از خانه این فصل نفت آبادان ثبت شد تا همچنان آمار صفر برد نساجی مقابل نفت در لیگ برتر باقی بماند.

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

توییت | محمد مهدی نظری با کسب ۵ پنالتی، پنالتی‌گیرترین بازیکن نساجی در تاریخ لیگ برتر است.

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

توییت | هر ۱۳ پنالتی قبلی حامد شیری که در چارچوب بود، گل شده بود. امروز فرزین گروسیان پنالتی شیری را مهار کرد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۱