نساجی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حامد شیری -- --
حسین زامهران -- --
ایوب کلانتری -- --
کریم اسلامی -- --
محمود قائدرحمتی -- --
خشونت
حامد شیری -- --
حسن نجفی -- --
سعید بیگی -- --
ایوب کلانتری -- --
کریم اسلامی -- --
حضور در زمین
سعید بیگی --
حامد شیری --
کریم اسلامی --
حسین زامهران --
ایوب کلانتری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
جلالی‌راد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
خطیر
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
میرزازاد
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
طهماسبی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۵
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
جلالی‌راد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
خطیر
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
میرزازاد
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
طهماسبی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۵

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ طاهرخانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ رحمتی
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ جان‌ملکی
۲۲-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ نجفی
۳۴-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ اسلامی
۳۵-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ زامهران
۲۹-LW-,RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ دهقانی
۲۳-AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ مجیدی
۳۳-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ داودی
۳۱-ST-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ داوران
۲۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ نظری
۳۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آل‌کثیر
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ ممشلی
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ ثاقبی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ قهاری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ زارعی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ مولایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ باباگلی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۱ آقاخان
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۵
۱ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ طاهرخانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۲ رحمتی
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۳ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۴ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۵ جان‌ملکی
۲۲-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۶ نجفی
۳۴-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۷ اسلامی
۳۵-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۸ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۹ زامهران
۲۹-LW-,RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱۰ دهقانی
۲۳-AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۱ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۲ شاه‌علی‌دوست
۳۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۳ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۴ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۵ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۶ مجیدی
۳۳-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۷ داودی
۳۱-ST-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۸ داوران
۲۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۹ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۲۰ نظری
۳۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۱ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۲ آل‌کثیر
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۳ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۴ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۵ ممشلی
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۶ ثاقبی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۷ قهاری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۸ زارعی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۹ مولایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۳۰ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۳۱ باباگلی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۳۲ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۳۳ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۳۴ آقاخان
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۵
۳۵ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۶ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ طاهرخانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ رحمتی
۲۹-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ ا. صادقی
۳۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ شیری
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ جان‌ملکی
۲۲-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ نجفی
۳۴-LW-,RB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ اسلامی
۳۵-RW-,LM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۷-RB-,LB-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ زامهران
۲۹-LW-,RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ دهقانی
۲۳-AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ کلانتری
۳۰-DM-,CM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۵-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ موسی‌زاده
۲۸-AM-,DM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ بیژن
۳۳-CB-,DM-,SS-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ قاسمی
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ مجیدی
۳۳-LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ داودی
۳۱-ST-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ داوران
۲۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ کمندانی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ نظری
۳۲-RW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آقایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آل‌کثیر
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ نوروزی
۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ بایرامی
۳۰-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ ممشلی
۳۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ ثاقبی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ قهاری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ زارعی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ مولایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ جوادیان
۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ باباگلی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ گل محمدی
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ یحیی‌زاده
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۱ آقاخان
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۵
۱ مهجوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ عباسی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نساجی بعد از ۱۳ مسابقه (۱۰۶ روز) موفق به کسب پیروزی در لیگ برتر شد. این اولین مسابقه‌ای بود که در تاریخ لیگ برتر نساجی، سایپا را شکست داد.حالا سایپا ۳۹۰ دقیقه است که گلی نزده است.

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | مجید جلالی برای اولین بار در دوران مربیگری، در 4 بازی ابتدایی‌اش هیچ امتیازی کسب نکرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | اولین برد خارج از خانه این فصل نفت آبادان ثبت شد تا همچنان آمار صفر برد نساجی مقابل نفت در لیگ برتر باقی بماند.

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

توییت | محمد مهدی نظری با کسب ۵ پنالتی، پنالتی‌گیرترین بازیکن نساجی در تاریخ لیگ برتر است.

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

توییت | هر ۱۳ پنالتی قبلی حامد شیری که در چارچوب بود، گل شده بود. امروز فرزین گروسیان پنالتی شیری را مهار کرد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۱