۱-۲
تاريخ
۱۶ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
۱۱
۲
۱۳
۲
۰
۵۷,۱%
۴۵,۴%
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۸
۱
۱۳
۲
۰
۴۲,۹%
۵۴,۶%
۷,۱
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حاتمی
۲۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طهماسبی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۲۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین