محمد دریس

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
پیکان/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته سوم
ذوب آهن /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
هفته چهارم
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته پنجم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۱
هفته ششم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته هفتم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۵
هفته هشتم
پیکان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته نهم
نفت مسجدسلیمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته دهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
هفته یازدهم
سپاهان /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین