۰-۱
تاريخ
۲۹ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۶۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۹۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین