۰-۱
تاريخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حقیقی
  ۸۸-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قهاری
  ۲۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معصومی
  ۶۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دهقانی
  ۱۲-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قاضی
  ۱۱-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زامهران
  ۲۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباس‌زاده
  ۳۳-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فراهانی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورهاشم
  ۱۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورعلی
  ۸۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانخانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  برزای
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بایرامی
  ۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رنجبری
  ۱۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باقری
  ۶۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زینالی
  ۹۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گلزاری
  ۶-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر