نساجی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمد عباس‌زاده -- --
علی شجاعی -- --
رحمان جعفری -- --
محمد میری -- --
حامد شیری -- --
حضور در زمین
حامد شیری --
محمد میری --
مجتبی ممشلی --
مجتبی بیژن --
علی‌اصغر عاشوری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حقیقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزازاد
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خطیر
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حقیقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
میرزازاد
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
خطیر
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ میری
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عاشوری
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شیری
۳۴-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعی
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیژن
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ممشلی
۳۲-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقری
۲۹-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نظری
۳۱-AM-,SS-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحیمی
۲۱-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دهقانی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قهاری
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ معصومی
۲۴-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کفشگری
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کیانی‌مقدم
۲۸-RW-,CM-,LW-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ امیرخانی
۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زامهران
۲۸-RW-,AM-,LW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ باباگلی
۲۳-RW-,LW-,LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۲۵-LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جوادیان
۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیاری
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قربانی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میرزایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مینایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جمال
۱۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ میری
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ عاشوری
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ شیری
۳۴-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ شجاعی
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ بیژن
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ ممشلی
۳۲-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ باقری
۲۹-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ نظری
۳۱-AM-,SS-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ رحیمی
۲۱-LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ دهقانی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ ماهینی
۳۴-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ جعفری
۲۳-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ قهاری
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ معصومی
۲۴-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ کفشگری
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ کیانی‌مقدم
۲۸-RW-,CM-,LW-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ امیرخانی
۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ زامهران
۲۸-RW-,AM-,LW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ باباگلی
۲۳-RW-,LW-,LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ جلالی
۲۵-LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ جوادیان
۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ نیاری
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ قربانی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ میرزایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ مینایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ شیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳۰ جمال
۱۶-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳۱ رضایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ میری
۳۰-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عاشوری
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شیری
۳۴-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعی
۲۳-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیژن
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ممشلی
۳۲-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقری
۲۹-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نظری
۳۱-AM-,SS-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحیمی
۲۱-LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دهقانی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ماهینی
۳۴-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قهاری
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ معصومی
۲۴-DM-,CM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کفشگری
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کیانی‌مقدم
۲۸-RW-,CM-,LW-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ امیرخانی
۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زامهران
۲۸-RW-,AM-,LW-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ باباگلی
۲۳-RW-,LW-,LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۲۵-LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جوادیان
۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیاری
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قربانی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میرزایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مینایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شیرخانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جمال
۱۶-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضایی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ‏‎نساجی در مدت حضور در لیگ برتر مرتکب ۱۰ پنالتی شده که همه تبدیل به گل شده است.

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

توییت | تا پیش از شروع هفته هجدهم سایپا تنها تیمی بود که صاحب پنالتی نشده بود. این طلسم در بازی با نساجی شکست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | نساجی در تاریخ لیک برتر از هیچ تیمی بیش از سایپا گل نخورده است. (8 گل)

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | سایپا تا هفته هجدهم ۴۱ درصد گل‌هایش را به نساجی زده

۱۳۹۸/۱۲/۲۱