۰-۲
تاريخ
۱۲ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۷:۰۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کومان
۷۷-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۳۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹-SS2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین