پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
شهریار مغانلو -- --
فراز امام‌علی -- --
سعید واسعی -- --
جلال‌ علی‌محمدی -- --
علیرضا کوشکی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
امینی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هایراپتیان
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیخ‌ویسی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
امینی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
هایراپتیان
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
شیخ‌ویسی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ مغانلو
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ واسعی
۲۵-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جودکی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ امام‌علی
۲۵-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ علی‌محمدی
۳۰-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کوشکی
۲۰-RW-,DM-,LW-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ موسوی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ستاری
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صالحی
۲۹-RW-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حمودی
۳۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمانی
۲۸-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پورامینی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ماهینی
۲۶-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحمانی
۲۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خدابنده‌‌لو
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ انصاری
۳۳-LW-,AM-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ووکسویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نائيج
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی‌فر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شهسواری‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۱-DM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ مغانلو
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ واسعی
۲۵-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ جودکی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ امام‌علی
۲۵-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ علی‌محمدی
۳۰-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ کوشکی
۲۰-RW-,DM-,LW-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ موسوی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ کریمی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ ستاری
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ صالحی
۲۹-RW-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ حمودی
۳۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ سلیمانی
۲۸-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ پورامینی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ ماهینی
۲۶-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ رحمانی
۲۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ خدابنده‌‌لو
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ انصاری
۳۳-LW-,AM-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ ابراهیمی
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ ووکسویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ نائيج
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ قائدی‌فر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ شهسواری‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ محمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ قادری
۲۱-DM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ مغانلو
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ واسعی
۲۵-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جودکی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ امام‌علی
۲۵-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ علی‌محمدی
۳۰-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کوشکی
۲۰-RW-,DM-,LW-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ موسوی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ستاری
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صالحی
۲۹-RW-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حمودی
۳۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمانی
۲۸-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پورامینی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ماهینی
۲۶-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحمانی
۲۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خدابنده‌‌لو
۲۲-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ انصاری
۳۳-LW-,AM-,SS-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۲۲-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ووکسویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نائيج
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی‌فر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شهسواری‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۱-DM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | شاهین بوشهر در لیگ برتر هیچ تیمی را به اندازه پیکان شکست نداده. (۴ بار)

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | شاهین بوشهر برای اولین بار مقابل پیکان در تاریخ لیگ برتر در نیمه اول یک بازی ۳ گل زد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | تا پایان هفته هجدهم پیکان با گرفتن ۹ پنالتی، پنالتی‌گیرترین تیم لیگ است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | وحید شیخ ویسی در بازی با سپاهان دویستمین بازی خود در لیگ برتر را انجام داد.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶