پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
شهریار مغانلو -- --
فراز امام‌علی -- --
جلال‌ علی‌محمدی -- --
سعید واسعی -- --
علیرضا کوشکی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
هایراپتیان
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امینی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیخ‌ویسی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
هایراپتیان
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
امینی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
شیخ‌ویسی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ محمدی
۲۳-RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مغانلو
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ واسعی
۲۵-AM-,RW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جودکی
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ امام‌علی
۲۵-LW-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ علی‌محمدی
۳۰-LW-,RW-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۱-DM-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ موسوی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کوشکی
۲۰-RW-,DM-,LW-,AM-,CM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ستاری
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صالحی
۲۹-RW-,ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حمودی
۳۴-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پورامینی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمانی
۲۸-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-AM-,DM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ماهینی
۲۷-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحمانی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ انصاری
۳۳-LW-,AM-,SS-,RW-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دلیر
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نائيج
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی‌فر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شهسواری‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ووکسویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ محمدی
۲۳-RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ مغانلو
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ ابراهیمی
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ واسعی
۲۵-AM-,RW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ جودکی
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ امام‌علی
۲۵-LW-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ علی‌محمدی
۳۰-LW-,RW-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ قادری
۲۱-DM-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ موسوی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ کوشکی
۲۰-RW-,DM-,LW-,AM-,CM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ ستاری
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ کریمی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ صالحی
۲۹-RW-,ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ حمودی
۳۴-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ پورامینی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ سلیمانی
۲۸-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ خدابنده‌‌لو
۲۳-AM-,DM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ ماهینی
۲۷-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ رحمانی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ انصاری
۳۳-LW-,AM-,SS-,RW-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ دلیر
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ نائيج
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ قائدی‌فر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ شهسواری‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ ووکسویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ محمدی
۲۳-RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مغانلو
۲۵-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۲۲-RW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ واسعی
۲۵-AM-,RW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جودکی
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ امام‌علی
۲۵-LW-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ علی‌محمدی
۳۰-LW-,RW-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قادری
۲۱-DM-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ موسوی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کوشکی
۲۰-RW-,DM-,LW-,AM-,CM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ستاری
۲۶-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حق‌وردی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صالحی
۲۹-RW-,ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حمودی
۳۴-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پورامینی
۲۹-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمانی
۲۸-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خدابنده‌‌لو
۲۳-AM-,DM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ماهینی
۲۷-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رحمانی
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ انصاری
۳۳-LW-,AM-,SS-,RW-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دلیر
۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نائيج
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی‌فر
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شهسواری‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ووکسویچ
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ‏علی کریمی به ۵۶۲ دقیقه گل نخوردن پیکان پایان داد.

۱۳۹۹/۰۵/۲۵

توییت | پیکان 4 بازی متوالی بدون گل خورده.

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

توییت | دیدار تراکتور و پیکان بعد از 7 سال مساوی شد

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | شاهین بوشهر در لیگ برتر هیچ تیمی را به اندازه پیکان شکست نداده. (۴ بار)

۱۳۹۸/۱۲/۲۰