۰-۱
تاريخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۹:۱۵
تعداد تماشاگر: ۱۵۰۰۰
ورزشگاه: نفت و گاز اروندان خرمشهر
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۰,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۰,۰
بهترین عملکرد فردی
 • بازی بیرون از خانه
  نتیجه ای یافت نشد.
    بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
  نتیجه ای یافت نشد.
  پاس کلیدی
  نتیجه ای یافت نشد.
  نبرد موفق
  نتیجه ای یافت نشد.
  خطای متحمل شده
  امتیاز
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر