مهران امیری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته پنجم
آلومینیوم اراک/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته ششم
نفت مسجدسلیمان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته هفتم
پرسپولیس /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته هشتم
هوادار/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته نهم
نفت مسجدسلیمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته دهم
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته یازدهم
نفت مسجدسلیمان/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته دوازدهم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته سیزدهم
نفت مسجدسلیمان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
هفته چهاردهم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته هفدهم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۷
هفته هجدهم
نفت مسجدسلیمان/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته بیست و دوم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست وچهارم
ذوب آهن /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته بیست و ششم
فجر سپاسی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و هشتم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته بیست و نهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته سی ام
استقلال /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین